10 công ty chăm sóc sức khỏe lớn nhất tại Hoa Kỳ (phần 3)

# 8 Anthem Inc. (ANTM)

Doanh thu (TTM): 104,2 tỷ USD

Thu nhập ròng (TTM): 4,8 tỷ đô la

Vốn hóa thị trường: 44,1 tỷ USD

Tổng lợi nhuận sau kỳ hạn 1 năm: -41,4%

Anthem là một công ty bảo hiểm sức khỏe cung cấp các chương trình bảo hiểm cá nhân, do chủ nhân tài trợ, Medicare và Medicaid. Năm 2020, Anthem hoàn thành việc mua lại Beacon Health Options, trở thành ‘tổ chức sức khỏe hành vi độc lập lớn nhất trong cả nước phục vụ hơn 36 triệu người trên tất cả 50 bang’.

# 9 Johnson & Johnson (JNJ)

Doanh thu (TTM): 82,1 tỷ USD

Thu nhập ròng (TTM): 15,1 tỷ đô la

Vốn hóa thị trường: 293,0 tỷ USD

Tổng lợi nhuận theo dõi trong 1 năm: -16,6%

Johnson & Johnson sản xuất dược phẩm kê đơn, sản phẩm chăm sóc sức khỏe không kê đơn và thiết bị y tế. Băng dính thương hiệu BAND-AID là một trong những sản phẩm tiêu dùng nổi tiếng nhất của hãng. Trong khi lưu ý rằng họ đang làm việc với nhiều tổ chức để phát triển ‘giải pháp theo dõi nhanh’ cho coronavirus COVID-19, Johnson & Johnson cảnh báo các nhà đầu tư nên giảm ‘các báo cáo mang tính giai thoại, không có cơ sở’ rằng darunavir điều trị HIV (DRV) có thể có hiệu quả chống lại COVID 19. Công ty đang sàng lọc các hợp chất kháng vi-rút khác nhau, bao gồm cả darunavir, phương pháp điều trị COVID-19 có thể, nhưng vẫn còn quá sớm để nói loại nào, nếu có, có thể chứng minh là hiệu quả.

# 10 Centene Corp. (CNC)

Doanh thu (TTM): 74,6 tỷ USD

Thu nhập ròng (TTM): 1,3 tỷ đô la

Vốn hóa thị trường: 26,7 tỷ USD

Tổng lợi nhuận theo dõi trong 1 năm: -20,3%

Centene Corp. là một công ty chăm sóc sức khỏe được quản lý, tập trung vào việc quản lý các chương trình do chính phủ tài trợ. Vào tháng 1 năm 2020, Centene mua lại WellCare Health Plans Inc., do đó tăng thị phần của mình trong Medicaid, Medicare Advantage và Medicare Prescription Drug Plans.

Centene Corp. là một công ty chăm sóc sức khỏe

About Philip M. Crider