Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân 2019 tại Tuyên Quang

Nhằm hướng tới 73 năm thành lập ngành Thể dục Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2019) và 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019), UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2019.

Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân 2019 tại Tuyên Quang

Theo trang 188bet mobile, hoạt động này góp phần động viên nhân dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khoẻ để lập nghiệp và giữ nước” trong tuổi trẻ toàn tỉnh. Đồng thời, lãnh đạo Tỉnh thông qua chương trình để nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khoẻ, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hoá lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân,

Theo kế hoạch đề ra, ngày hội sẽ diễn ra đồng loạt vào lúc 07h00 ngày 24/03 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang. Nhằm góp phần mang đến sự thành công cho chương trình, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và tổ chức chỉ đạo Ngày chạy Olympic tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Đối với UBND các huyện, thành phố cần xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic và hướng dẫn xã, phường, thị trấn xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic trên địa bàn; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Ngày chạy Olympic một cách sâu rộng, hiệu quả.


About Philip M. Crider