Tag: Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông

Nước nhiễm chất Styren có đáng sợ?

Nhiều chuyên gia đã cảnh báo nước nhiễm styren có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tuy nhiên, Sở Y tế Hà Nội lại cho rằng chưa có căn cứ cụ thể để xác định ảnh hưởng như thế nào đối với sức khỏe người dân. Sau nhiều ngày người dân liên tục phản ánh […]